Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Før et barn begynder i en specialklasse vurderes barnet omhyggeligt. Vurderingen foretages af psykologer, pædagoger og lærere i samarbejde med forældre.

Det kan være en svær beslutning at træffe, når et barn skal i specialklasse. Mange hensyn skal tages og der skal være tid til overvejelse.

Forældrene træffer i samarbejde med PPR den endelige beslutning.

PPR's sekretariat kan kontaktes på tlf. 7975-5506 eller på tlf.7975-5883 mandag – fredag kl. 9.00 - 12.00 eller på mail: PPR@hedensted.dk

PPR følger løbende de enkelte børn i specialklasserne.

Det sker generelt via 2 årlige klassekonferencer, hvor der stilles skarpt på de enkelte elever og deres udbytte af skolegangen i deres specialklasse. Mødet afholdes mellem skole og PPR.

I tilfælde, hvor det findes nødvendigt at afholde ekstra møder om den enkelte elev deltager elevens forældre, skolepsykolog, repræsentanter fra klassens lærere og en repræsentant for skolens ledelse.