Afgangsprøver

Elever, der har et fagligt godt grundlag for at kunne gå til enkelte afgangsprøver på 9. årgang, skal naturligvis op til prøve. Ofte er det kun i enkelte fag (eks. dansk, matematik, og/eller engelsk) eller delprøver af et fag eleven går til.

Hvis eleven har fulgt en almenklasse i faget følges den klasse til afgangsprøven. Har eleven derimod haft al sin undervisning i specialklasse og det er vurderet, at eleven skal til prøve i et eller flere fag er det elevens egen lærer, der står for prøven.

Det drøftes fra 7. klassetrin, om eleven fagligt vil kunne magte at gå til prøve. Drøftelsen tages mellem skole, hjem og eleven med stor hensyntagen til elevens udfordringer generelt samt elevens faglige niveau.

Skolens erfaring viser, at kun en lille del af vores elever går til afgangsprøver.