Nationale test

Regeringen har besluttet, at alle elever skal op i Nationale test. Testene foretages løbende i skoleforløbet, hvor testplanen fra Undervisningsministeriet følges.

Elever fra specialklasserner kan fritages for at gå til test.

Som udgangspunkt skal alle, om muligt, op i dansk og matematik.

I et samarbejde og dialog mellem skole og hjem vurderes det, om eleven vil få en positiv oplevelse og et positivt resultat ud af testen, hvis dette ikke er tilfældet, anbefaler skolen en fritagelse fra testen.